a & b chemical,corp.

Địa chỉ: HOCHIMINH AND HANOI

Quy mô công ty: Từ 25 - 99 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

ONE OF THE LEADING AND LARGEST EXPORTER AND SUPPLIERS OF PLASTICS, POLYMERS, SOLVENTS, CHEMICALS RAW MATERIALS.

VIỆC LÀM NỔI BẬT