a famous usa company leading in manufacturing lable, apparel and tags, navigos's client.

Địa chỉ: District 1, HCMC

Quy mô công ty: Ít hơn 10 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Company is a global manufacturer and distributor of pressure-sensitive adhesive materials, apparel branding labels and tags and specialty medical products.

VIỆC LÀM NỔI BẬT