a global company providing building material for construction projects

Địa chỉ: HCMC, Binh Duong

Quy mô công ty: Từ 25 - 99 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

A global company providing building material for construction projects, Navigos's client.

VIỆC LÀM NỔI BẬT