bitglim co., ltd.

Địa chỉ: Vietnam Silicon Valley, Ly Thuong Kiet, Hanoi

Quy mô công ty: Ít hơn 10 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

ㅇ Industry Type : Art, Culture, IT platform, O2O ㅇ Website : ㅇ Major Achievement : - One of Vietnam Silicon Valley Startups - Network with 38 global organizations, schools, and galleries - Host Photo and Art Festival with 300 international artists

VIỆC LÀM NỔI BẬT