công ty cổ phần xây dựng thương mại và xnk tổng hợp

Địa chỉ: SĐT

Quy mô công ty: Hơn 500 nhân viên

Website: xaydungxnkth.com

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, xây dựng công trình và khai thác mỏ

VIỆC LÀM NỔI BẬT