công ty CP đầu tư năng lượng mới

Địa chỉ:

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Công ty CP Đầu tư năng lượng mới (NEI) - Thành lập năm 2017 - Lĩnh vực hoạt động: sản xuất năng lượng tái tạo - Qui mô nhân sự: 30-50 người - Các dự án năng lượng tái tạo đang triển khai: Các dự án điện mặt trời và điện gió tại Miền Trung và Tây Nguyên. - Mục tiêu Công ty: trở thành đơn vị tiên phong trong sản xuất năng lượng tái tạo tại Việt Nam

VIỆC LÀM NỔI BẬT