công ty TNHH besco vina

Địa chỉ:

Quy mô công ty: Hơn 500 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Công ty làm trong lĩnh vực cung cấp nhân lực. Quy mô 500 người

VIỆC LÀM NỔI BẬT