công ty TNHH một thành viên dịch vụ lữ hành saigontourist

Địa chỉ: 45 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TPHCM

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Đang cập nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

- Tinh thần doanh nhân: Tầm nhìn chiến lược. Có một cách tiếp cận rộng và tư duy luôn hướng về phía trước. Tập trung vào các kết quả tài chính. - Định hướng kết quả: Chịu trách nhiệm về các kết quả. Chủ động và sẵn sàng đưa ra quyết định. Lập kế hoạch công việc và giám sát kết quả đạt được. - Lãnh đạo và phát triển con người: Dẫn dắt và hướng mọi người đến các mục tiêu. Trao quyền cho mọi người khi thích hợp và xây dựng cam kết. Nhận ra tài năng và phát triển con người. - : Hiểu và tôn trọng các quy tắc. Chủ động và chịu trách nhiệm về sự an toàn cho nhân viên. Thúc đẩy tính bền vững. - Tư duy đổi mới: Dự đoán thay đổi và triển khai các ý tưởng và giải pháp mới. Thách thức hiện trạng. - Chất lượng phục vụ: Đặt khách và khách hàng nội bộ ở vị trí trung tâm. Đảm bảo chất lượng dịch vụ xuất sắc. Đảm bảo các kỳ vọng đạt được phù hợp với định vị thương hiệu. - Thay đổi: Sẵn sàng thích nghi, thay đổi theo định hướng công ty và khai thác các cơ hội mà những thay đổi đó có thể mang lại. Hiểu được sự phát triển của môi trường và có những phản ứng tích cực. - Hợp tác: Giao tiếp hiệu quả; Làm việc theo nhóm; Phát triển mạng lưới; Cách tiếp cận minh bạch và tôn trọng; Xem xét và tôn trọng sự đa dạng liên quan đến những người khác . - Đạo đức: Hoàn toàn tôn trọng Đạo đức Kinh doanh và tuân thủ theo các tiêu chuẩn của Tổ chức; Luôn luôn sử dụng cách tiếp cận phù hợp với giá trị đạo đức của Công ty.

VIỆC LÀM NỔI BẬT