công ty TNHH hình ảnh 116

Địa chỉ: Room 901, Floor 9, Vietcomreal building, No 68 Nguyễn Huệ street, Bến Nghé ward, 1 district, HCMC

Quy mô công ty: Từ 10 - 24 nhân viên

Website: Chưa cập nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Đăng nhập để xem

THÔNG TIN CHI TIẾT CÔNG VIỆC

Cost ControllerTop management

Hạn nộp: 17-08-2019

Hình thức: Chưa cập nhật

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

Số lượng tuyển: 0

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,

Ngành Nghề: Kế toán - Kiểm toán

Bằng cấp: Không yêu cầu bằng cấp

Mức lương : Thỏa thuận

Mô tả công việc

KEY RESPONSABILITIES/ YÊU CẦU CHÍNH
- Achieve cost saving and identify deviations by managing all cost control/reporting systems and procedures / Xây dựng hệ thống hoặc thủ tục tiết kiệm chi phí và xác định độ lệch bằng việc kiểm soát chi phí/ báo cáo.
- Coordinate with various department to ensure timely and accurate cost data is available for preparation of cost reports / Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo dữ liệu về chi phí có sẵn và kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuẩn bị các báo cáo về chi phí.
- Create, implement and follow-up all cost control policies and procedures in the company / Xây dựng, thực hiện và theo dõi tất cả các chính sách và thủ tục về việc kiểm soát chi phí trong công ty.
- Administering the payment release to Subcontractors/ Vendors and forecasting the released amount to Subcontractors & Vendors. Quản lý việc trả tiền cho các nhà cung cấp và dự báo số tiền cần thanh toán cho Nhà cung cấp theo lịch thanh toán.
- Consulting Production/Project Manager for achieving non-negative cash flow in projects. / Tư vấn quản lý sản xuất / dự án để đạt được dòng tiền không tiêu cực trong việc tiến hành các dự án.
- Other duties as assigned / Và các công việc khác
DUTIES/ NHIỆM VỤ
+ Achieve cost saving / Thực hiện việc tiết kiệm chi phí.
- Calculate and inspect the production cost. Monitor, follow up and analyse cost price variance and product cost variance based on projects. / Tính toán và kiểm tra chi phí sản xuất. Giám sát, theo dõi và phân tích chi phí giá và giá thành sản xuất thay đổi theo từng dự án.
- Report and alarm on all variances pertaining to project for detail / Báo cáo và cảnh bảo tất cả các vấn đề liên quan đến dự án một cách chi tiết.
+ Prepare cost control reports / Chuẩn bị các báo cáo về việc kiểm soát chi phí
- Coordinate with Departments (especially production Department), make to plan before shoot for project in shot time/ Phối hợp với các bộ phận (đặc biệt là bộ phận sản xuất), lập kế hoạch trước khi chạy dự án.
- Ensure that changes in cost and schedule impact are captured and Management informed to take action. / Đảm bảo những tác động của thay đổi chi phí và lịch trình được kiểm soát/ nắm bắt và thông báo đến Ban giám đốc để có những hành động cụ thể.
+ Ensure enforcement of cost control policies and procedures – Đảm bảo thực thi các chính sách và thủ tục về việc kiểm soát chi phí
- Create cost control procedures and tools for follow-up. / Xây dựng các thủ tục kiểm soát chi phí và công cụ để thực hiện.
- Create expense budgets for all departments and an overall expense budget for Management review. / Xây dựng ngân sách chi phí cho tất cả các bộ phận và ngân sách chi phí tổng thể để Ban giám đốc xem xét.
- Ensure the implemtation of all cost control policies and procedures and their enforcement by all departments and branches. / Đảm bảo việc thực hiện tất cả các chính sách và thủ tục kiểm soát chi phí và việc thực hiện tại các bộ phận và chi nhánh.
- Compare Actual to Budget, analyse deviations, suggest actions to Management / So sánh Thực tế với Ngân sách, phân tích sai lệch, đề xuất hành động đến Ban giám đốc
+ Other duties assigned by the Management – Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám đốc

Yêu cầu công việc

- Có trên 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Cost Control
- Có khả năng giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh
- Cẩn thận, chịu khó, chú ý đến chi tiết.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Nhận hồ sơ đến hết ngày 18/08/2019

Quyền lợi được hưởng

- Theo quy định của Công ty

Hồ sơ

Nội dung chưa cập nhật

Công việc gợi ý
Vị trí Cost ControllerTop management làm tại Hồ Chí Minh đang được công ty TNHH hình ảnh 116 tuyển dụng với mức lương Thỏa thuận.
Xem thêm các việc làm liên quan về Cost ControllerTop management ( Hồ Chí Minh) Cost ControllerTop management tại đây

VIỆC LÀM NỔI BẬT