vietnamworks'client

Địa chỉ: Chưa cập nhật

Quy mô công ty: Hơn 500 nhân viên

Website: Chưa cập nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Đăng nhập để xem

THÔNG TIN CHI TIẾT CÔNG VIỆC

Điều Phối Viên Thiết Kế (Design Coordinator)

Hạn nộp: 18-08-2019

Hình thức: Chưa cập nhật

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

Số lượng tuyển: 0

Nơi làm việc: Đà Nẵng,

Ngành Nghề: Kiến trúc - Tk nội thất

Bằng cấp: Không yêu cầu bằng cấp

Mức lương : Thỏa thuận

Mô tả công việc

- Phối hợp thiết kế giữa tất cả các nhóm (kiến trúc, cấu trúc, MEP)/ Design coordination between all the disciplines (architecture, structure, MEP).
- Thực hiện và chịu trách nhiệm kiểm tra đảm bảo chất lượng các bản vẽ để đảm bảo phối hợp và kết hợp tất cả các nhóm được thực hiện/ Undertake and responsible for quality assurance checking of drawings to ensure of coordination and combination of all disciplines are took in place.
- Đảm bảo rằng tất cả các thiết kế được thực hiện phù hợp với các tiêu chuẩn địa phương và tiêu chuẩn quốc tế/ Ensure that all designs are undertaken in accordance with local codes and international standards.
- Cam kết và chịu trách nhiệm hướng dẫn và cung cấp thông tin dự án cho nhóm thiết kế để đảm bảo tất cả các thông tin, các vấn đề thiết kế được cập nhật theo yêu cầu của khách hàng; hợp tác và phối hợp các chuyên gia tư vấn khác với đội ngũ thiết kế nội bộ/ Undertake and responsible to guide & deliver the project information to design team to ensure all the informations, design issues are updated as per clients requirements; cooperate and coordinate other consultants with the in-house design team.
- Theo dõi tất cả các vấn đề thiết kế, quản lý và theo dõi các thay đổi thiết kế, điều phối thiết kế/ Follow-up all design issues, manage and tracking design changes, design coordination.
- Phối hợp chặt chẽ với các trưởng nhóm và / hoặc các thành viên trong nhóm để phân phối đúng thời gian/ Closed coordinate with team leaders and/or team members in order to deliver on time all deliverables.
- Nghiên cứu và thực hiện để cung cấp một giải pháp thiết kế phù hợp và hợp lý, đáp ứng mọi yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn địa phương và tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp và khả thi với ngân sách dự án/ Study & undertake for providing a proper and reasonable design solution, meets all technical requirement as required by local standard and international standard, suitable and workable with project budget.
- Đảm bảo rằng tất cả các bản vẽ được xem xét và kiểm tra bởi Giám đốc Kỹ thuật trước khi phát hành bên ngoài/ Ensure that all drawings are reviewed and checked by Engineering Director prior to external issue.
- Tổ chức và chủ trì các cuộc họp thiết kế và / hoặc xây dựng theo yêu cầu/ To organize and take lead the design and/or construction meetings as required.
- Liên hệ với khách hàng, tư vấn khác, nhà thầu, nhà cung cấp, vv theo yêu cầu/ Liaise with Client, other Consultants, Contractors, Suppliers, etc. as required.
- Quản lý các nhà tư vấn, nhà thầu khác, v.v. theo yêu cầu/ Manage other Consultants, Contractors, etc. as required.
- Thực hiện và chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo dự án/ Undertake and responsible for preparing project report.
- Lập lịch trình dự án và theo dõi/ Establish project schedule and follow-up.
- Thiết lập ngân sách dự án và theo dõi/ Establish project budget and follow-up.
- Quản lý đấu thầu: Tổ chức đấu thầu, đánh giá ưu đãi, báo cáo cho Khách hàng/ Tender management: Organize tenders, evaluate offers, report to Client.
- Tổ chức và theo dõi phê duyệt của các đơn vị có thẩm quyển/ Organize and follow-up authorities’ approvals.
- Thực hiện các chuyến thăm công trường xây dựng theo yêu cầu và lập các báo cáo quan sát với đội ngũ thiết kế/ Perform construction site visits as required and develop site observation reports with the design team.
- Quản lý, điều phối và theo dõi quá trình xem xét các bản vẽ thi công và hồ sơ tài liệu từ nhà thầu / quản lý xây dựng/ Manage, coordinate and follow-up the process of review shop drawings and material submissions from contractor/construction manager.
- Theo dõi và đảm bảo tất cả các tài liệu thiết kế được thực hiện theo các quy trình thiết kế, các tiêu chuẩn / quy tắc chuyên nghiệp của Công ty/ Follow and ensure that all the design documents are performed under Company’s design procedures, professional standards/rules.
- Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Kỹ thuật / Report directly to Engineering Director.
- Các nhiệm vụ khác được phân công/ Other duties as assigned.

Yêu cầu công việc

* Basic education: Architect/Civil engineer; Experience: +05 years
* Certificate: Design certificate, Grade I is a plus
* Skills:
- Strong knowledge in his/her own design discipline for Industrial, building apartment, commercial building,…
- Knowledge in project management, design coordination
- Ability to work independent & team management
- Flexibility and provide timely solutions to solve the issues related to design calculation, design issues, capture information accurately
- Knowledge in Autocad, MS offices, other software skills
- Having knowledge in Revit is a plus
- Strong communication, presentation, reporting writing
- Good level English speaking and writing
- All the soft skills to handle the work is a plus
- Having general knowledge in all disciplines is a plus
* Others:
- Honestly, high sense of responsibility
- Team work, cooperation, collaboration, support in teamwork in order to complete works
- Initiative & active in work, self-planning, arrange and organize for work effectively
- Serious behavior, concentrate in works
- Perform work under pressure
- Willing to share experience and knowledge with team

Quyền lợi được hưởng

- Attractive salary and bonus
- Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws
- Professional, dynamic working environment

Hồ sơ

Nội dung chưa cập nhật

Công việc gợi ý
Vị trí Điều Phối Viên Thiết Kế (Design Coordinator) làm tại Đà Nẵng đang được vietnamworks'client tuyển dụng với mức lương Thỏa thuận.
Xem thêm các việc làm liên quan về Điều Phối Viên Thiết Kế (Design Coordinator) ( Đà Nẵng) Điều Phối Viên Thiết Kế (Design Coordinator) tại đây

VIỆC LÀM NỔI BẬT