FAPV(Moi)

Địa chỉ: 16 khu chế xuất Tân Thuận

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

FAPV 100% vốn đầu tư Nhật Bản

VIỆC LÀM NỔI BẬT