FAPV(OMI)

Địa chỉ: đường số 14.và 16 Khu chế xuất Tân Thuận

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

FAPV Công ty nhật 100% vốn đầu tư Nhật

VIỆC LÀM NỔI BẬT