glonic

Địa chỉ: phường phú xá. thành phố thái nguyên. thái nguyên

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

lương cơ bản phụ cấp nhà ở xăng xe 600 chuyên cần 800

VIỆC LÀM NỔI BẬT