hoyer transport vn co., ltd

Địa chỉ: 14th Floor, 45 Vo Thi Sau str, Da Kao Ward, Dist 1, HCMC, Vietnam

Quy mô công ty: Từ 10 - 24 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

• International sea freight forwarding. • Shipping lines agency. ( 3 vessel with service in HCM-PNH ) • Chartering brokerage and agency. • Multi - Modal transportation. • Door to door services. • ISO tank service of Hoyer Global Transport. (*)

VIỆC LÀM NỔI BẬT