Một thành viên tư nhân mở dộng

Địa chỉ: quận 7 đường số 21.tân thuận đông

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

công nhân may quần á;t may mẫu nguyên thành phẩm sử dụng các máy may công nghiệp giỏ#273;ặc biệt kan sai một Kim vắt sổ .lương từ 5triệu đến 12triệu .hồ sơ xin việc đơn giản thuận tiệ; mùa dị#7841;n chế về quê làm hồ sơ.thời gian thoải mái ngày làm 8tiế#259;ng ca tính thê cơm trư ăn cơm CTY thì nhận tiền mặ;t đọc trữ & biết sử dụng thước dây đo thông số hiểu biết về may mẫ khoán hoặc sản phẩ#7863;c thời gian.

VIỆC LÀM NỔI BẬT