Nhà máy APOLLO KCN Vĩnh Lộc, Bình Tân

Địa chỉ: KCN Vĩnh Lộc A, Quận Bình Tân, TP. HCM

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Quốc Huy Anh giữ trọn chữ Tín trong kinh doanh và tinh thần hợp tác bình đẳng. Chúng tôi đối nhân xử thế dựa vào chữ Tâm, trước sau như một, chung sức, chung lòng nhằm truyền lửa nhiệt huyết và nung nấu ý chí tự lực tự cường cũng nhe niềm tin chiến thắng.

VIỆC LÀM NỔI BẬT