sonkim land corporation

Địa chỉ: 53-55 Nguyen Dinh Chieu, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Quy mô công ty: Hơn 500 nhân viên

Website: Chưa cập nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Đăng nhập để xem

THÔNG TIN CHI TIẾT CÔNG VIỆC

Senior Project Manager (Architect Background)

Hạn nộp: 26-06-2019

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

Số lượng tuyển: 0

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,

Ngành Nghề: Kiến trúc - Tk nội thất

Bằng cấp: Không yêu cầu bằng cấp

Mức lương : Thỏa thuận

Mô tả công việc

- Participate in coordinating development of architectural, civil, structural, mechanical and electrical designs and recommendations, advising on systems and materials and making recommendations with respect to such items as constructability, sustainability, economics, availability of materials and labor, time requirements, performance criteria and costs;
Tham gia cùng phát triển các thiết kế về kiến trúc, thi công, cơ điện và đưa ra các đề nghị, tư vấn về hệ thống, vật tư và đưa ra các tư vấn về các hạng mục như khả năng thi công, sự bền vững, kinh tế và mức độ khả thi đối với các vật liệu và nhân công, yêu cầu về thời gian thi công, các tiêu chuẩn và chi phí;
- Coordinate with the Quantity Surveyor in preparation of detailed budget estimates during the preliminary design stage and comprehensive cost estimates before the calling of tenders; monitor the financial effects of design decisions during the design development stage and advise if the cost estimate is likely to exceed budget allowance;
Phối hợp với Giám sát khối lượng nhằm chuẩn bị các dự toán về ngân sách chi tiết trong suốt giai đoạn thiết kế và ước tính chi phí trước khi kêu gọi hồ sơ dự thầu; giám sát các tác động về mặt tài chính của các quyết định liên quan đến thiết kế trong suốt giai đoạn phát triển thiết kế và tư vấn khi nhận thấy dự toán chi phí có khả năng vượt ngân sách cho phép;
- Prepare and maintain comprehensive project master schedules and monitor programs against contractor’s progress schedules and the consultant’s design and tender programs;
Chuẩn bị và duy trì lịch trình tổng thể của dự án và chương trình giám sát đối với lịch trình tiến độ nhà thầu và thiết kế tư của bên tư vấn và chương trình đấu thầu;
- Review at regular intervals the plans and specifications with the Consultant Team and his colleagues to ensure that the design is proceeding in accordance with the design brief and the qualitative standards set down there in both from the user’s perspective and the long term maintenance of the asset;
Xem xét định kỳ các kế hoạch và thông số kỹ thuật với các nhóm Tư vấn và đống nghiệp nhằm đảm bảo rằng thiết kế được triển khai theo đúng với tóm tắt thiết kế và các tiêu chuẩn chất lượng từ quan điểm của người sử dụng và khả năng bảo trì tài sản dài hạn;
- Review plans and specifications with the Consultants and make recommendations regarding the division of work for the purpose of tender and awarding of separate contracts;
Xem xét các kế hoạch và các thông số kỹ thuật với các Nhà Tư vấn và đưa ra các đề xuất liên quan đến việc phân chia công việc đối với nhà thầu và các hợp đồng riêng biệt;
- Review construction tender documents and prepare tender lists to permit separate competitive tenders for appropriate segments of construction, conduct pre and post tender conferences with consultants, review proposals and assist with evaluation of recommendations for award of contracts;
Xem xét các hồ sơ dự thầu và chuẩn bị các danh sách đấu thầu nhằm cho phép các nhà thầu cạnh tranh riêng biệt cho các phân khúc xây dựng thích hợp, tiền hành các hội nghị trước và sau đấu thầu với chuyên gia tư vấn, xem xét các đề xuất cho việc ký kết hợp đồng;
- Provide management and related services for the construction of the Project including coordination and general direction of the work and progress of the consultants, contractors and suppliers in order to ensure the most expeditious completion of the Project. Establish procedures for coordination among the consultants and contractors.
Quản lý và cung cấp các dịch vụ thi công của Dự án bao gồm việc điều phối và hướng dẫn thực hiện và tiến độ của Tư vấn, nhà thầu và nhà cung cấp nhằm đảm bảo hoàn thành dự án nhanh nhất. Lập ra các quy trình, thủ tục phối hợp giữa các chuyên gia tư vấn và Nhà thầu.
- With the assistance of the QS review, process all applications by the various contractors for progress and final payments. Review all requests for scope changes (drawings and specifications) and submit recommendations before implementation;
Với sự hỗ trợ xem xét của Giám sát khối lượng, thực hiện các ứng dụng bởi nhiều nhà thầu nhằm xác định tiến độ thanh toán và thanh toán cuối cùng. Xem xét các đề nghị về việc thay đổi (bản vẽ và thông số kỹ thuật) và đưa ra các đề xuất trước khi thực hiện;
- Establish on site organization and lines of authority in all aspects of the Project. Call regular site meetings and take, transcribe and distribute to all parties the minutes of such meetings;
Thiết lập tổ chức thi công và đưa ra khung phân quyền cho các hạng mục của dự án. Triệu tập các cuộc họp thi công và thực hiện, ghi lại, phân bổ cho tất cả các bên biên bản cuộc họp có liên quan;
- Keep records of the progress of the Project and submit weekly and monthly progress reports covering all aspects of the project.
Ghi nhận tiến độ của dự án và nộp báo cáo tiến độ dự án hàng tuần, hàng tháng cho tất cả các hạng mục của Dự án;

Yêu cầu công việc

- Fluent English Communication, Reading, Writing
- Architect & Design background/experiences
- Atleast 10 years as Project Management for both pre & post-construction stage
- Detail oriented
- Advanced in AutoCAD, Microsoft office word, excel, power point and MS project;

Quyền lợi được hưởng

- 13th payment
- Premium Healthcare Plan
- Travel opportunities

Hồ sơ

Nội dung chưa cập nhật

Công việc gợi ý
Vị trí Senior Project Manager (Architect Background) làm tại Hồ Chí Minh đang được sonkim land corporation tuyển dụng với mức lương Thỏa thuận.
Xem thêm các việc làm liên quan về Senior Project Manager (Architect Background) ( Hồ Chí Minh) Senior Project Manager (Architect Background) tại đây

VIỆC LÀM NỔI BẬT