smart solutions australia

Địa chỉ: HCMC

Quy mô công ty: Từ 10 - 24 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

SMART Solutions Australia Pty Ltd. is a totally foreign invested Company. We specialize in designing & manufacturing Pre-Fabricated Pre-Engineered Steel Buildings for Australia market. Our office is located in District 1, HCM city.

VIỆC LÀM NỔI BẬT