SOCIAL BANK Groupon

Địa chỉ: 454 Vo Chi Cong, Quan 9, Tphcm

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Social Bank Group - điểm tựa tài chính cho hành trình của bạn Social Bank Group là một quỹ tài chính bao gồm nhiều ngân hàng và các tổ chức đầu tư start-up. Chúng tôi hướng đến mục tiêu trở thành đòn bẩy tài chính giúp những người đang khao khát khởi nghiệp, hướng đến sự thành đạt và cuộc sống giá trị. Social Bank với 6 quỹ tài chính (Quỹ Phát triển Học bổng Học sinh - Sinh viên; Quỹ phát triển hướng nghiệp xã hội; Quỹ phát triển kinh doanh xã hội; Quỹ phát triển tài chính xã hội; Quỹ tự do tài chính xã hội; Quỹ công tác phúc lợi xã hội) phù hợp với từng đối tượng riêng biệt sẽ tạo tiền đề để thúc đẩy sự phát triển tài chính, vươn tới thành công và thịnh vượng.

VIỆC LÀM NỔI BẬT