tập đoàn đại phú quý ( đại phú quý group)

Địa chỉ: 352/2 BÌNH LỢI, PHƯỜNG 13, BÌNH THẠNH, HCM ( Cuối đường Bình Lợi - Nhà Đầu Tiên - Bên Tay Phải)

Quy mô công ty: Từ 10 - 24 nhân viên

Website: daiphuquy.HR@gmail.com

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

VIỆC LÀM NỔI BẬT