tex-giang joint stock company

Địa chỉ: Kcn Tan Huong

Quy mô công ty: Hơn 500 nhân viên

Website: Www.tex-giang.com.vn

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

VIỆC LÀM NỔI BẬT