the durian lodge at mekong (hotel) / five star wine & spirits (whisky, tequila, gin distribution)

Địa chỉ: Cai Be, Vietnam / Panama City, Panama / Roosendaal, The Netherlands

Quy mô công ty: Từ 25 - 99 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

The company operates two entities: (1) An international wine & spirits distribution business with sales primarily in Japan and the US: (2) A small hotel operation in Cai Be, Vietnam:

VIỆC LÀM NỔI BẬT