Tổ Trưởng Sản Xuất - Thịt Chế Biến (Hà Nam)

masan nutri - science - cty TNHH mns meat hà nam

Địa chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 26-08-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Truyền Thông Nội Bộ

công ty TNHH sản xuất dp công nghệ cao nanofrance

Địa chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 03-08-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Kế Toán Phải Thu

masan nutri - science - cty TNHH mns meat hà nam

Địa chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 06-04-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Vận Hành Dây Chuyền Sản Xuất - Mns Meat Hà Nam

masan nutri-science (proconco & anco) - việt pháp sx thức ăn gia súc

Địa chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 15-11-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

R&d Manager - Mns Meat Hà Nam

masan nutri-science (proconco & anco) - việt pháp sx thức ăn gia súc

Địa chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 03-11-2018

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Phòng Logistics / Nhà Máy Meat Hà Nam

masan nutri-science (proconco & anco) - việt pháp sx thức ăn gia súc

Địa chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 15-10-2018

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT