KỸ SƯ ĐIỆN

Công ty Cổ Phần Tấn Phát

Địa chỉ: Kon Tum

Hạn nộp: 30-01-2022

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Chưa cập nhật

NHÂN SỰ QUẢN LÝ XE MÁY THIẾT BỊ THI CÔNG

Công ty Cổ Phần Tấn Phát

Địa chỉ: Kon Tum

Hạn nộp: 31-10-2021

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Chưa cập nhật

QUẢN LÝ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ

Công ty Cổ Phần Tấn Phát

Địa chỉ: Kon Tum

Hạn nộp: 31-10-2021

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Chưa cập nhật

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT