05 Thu Ngân Viên Tiền Điện (Tuy Hòa - Phú Yên)

công ty CP giải pháp thanh toán điện lực và viễn thông (eCPay)

Địa chỉ: Phú Yên

Hạn nộp: 22-04-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Kế Toán Tổng Hợp Nội Bộ

công ty cổ phần đầu tư và phát triển đất biển phú yên

Địa chỉ: Phú Yên

Hạn nộp: 18-12-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kế Toán Xây Dựng Cơ Bản

chi nhánh công ty cổ phần đầu tư nắng ban mai

Địa chỉ: Phú Yên

Hạn nộp: 23-11-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

chi nhánh công ty cổ phần đầu tư nắng ban mai

Địa chỉ: Phú Yên

Hạn nộp: 23-11-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Accountant

pymepharco

Địa chỉ: Phú Yên

Hạn nộp: 20-10-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Senior Accountant/ Kế Toán Cao Cấp ( Làm Việc Tại Phú Yên)

công ty TNHH ccipy việt nam

Địa chỉ: Phú Yên

Hạn nộp: 13-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

công ty đầu tư nắng ban mai

Địa chỉ: Phú Yên

Hạn nộp: 15-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Vật Tư

cn công ty CP đầu tư nắng ban mai

Địa chỉ: Phú Yên

Hạn nộp: 30-12-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Kế Toán Thuế

cn công ty CP đầu tư nắng ban mai

Địa chỉ: Phú Yên

Hạn nộp: 01-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Quảng Nam

galaxy derec

Địa chỉ: Phú Yên

Hạn nộp: 29-10-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Kế Toán Trưởng

cn công ty CP đầu tư nắng ban mai

Địa chỉ: Phú Yên

Hạn nộp: 25-10-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

cn công ty CP đầu tư nắng ban mai

Địa chỉ: Phú Yên

Hạn nộp: 25-10-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Kế Toán Xây Dựng Cơ Bản

cn công ty CP đầu tư nắng ban mai

Địa chỉ: Phú Yên

Hạn nộp: 25-10-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT