Quản Lý Nhà Hàng

lưu gia trang

Địa chỉ: Nam Định

Hạn nộp: 25-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT