Tuyển quản lý

Hoà Lợi resort

Địa chỉ: Phú Yên

Hạn nộp: 31-12-2021

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Hợp đồng

Tuyển nhân viên buồng phòng

Hoà Lợi resort

Địa chỉ: Phú Yên

Hạn nộp: 31-12-2021

Mức lương: 3 triệu - 5 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Tuyển nhân viên phục vụ nhà hàng

Hoà Lợi resort

Địa chỉ: Phú Yên

Hạn nộp: 31-12-2021

Mức lương: 3 triệu - 5 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Tuyển đầu bếp

Hoà Lợi resort

Địa chỉ: Phú Yên

Hạn nộp: 31-12-2021

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Tuyển bảo vệ

Hoà Lợi resort

Địa chỉ: Phú Yên

Hạn nộp: 31-12-2021

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT