Steel System Engineer ( English & Chinese Speaking)

navigos search’s client

Địa chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 13-10-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kiến Trúc Sư

công ty CP dầu tư xây dựng m.i.c

Địa chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 04-01-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT