tuyển 20 NVKD .BDS

siêu thị địa ốc mỹ hạnh

Địa chỉ: Long An

Hạn nộp: 31-03-2022

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH. BDS

siêu thị địa ốc mỹ hạnh

Địa chỉ: Long An

Hạn nộp: 31-03-2022

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Bán thời gian tạm thời

TUYỂN DỤNG nvkd .bds

siêu thị địa ốc mỹ hạnh

Địa chỉ: Long An

Hạn nộp: 31-03-2022

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Bán thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT