Nhân Viên Chấm Điểm (Phòng Đảm Bảo Chất Lượng)

biophap co., ltd.

Địa chỉ: Kon Tum

Hạn nộp: 31-01-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT