Nhân Viên Kinh Doanh (Bình Thuận)

cn công ty TNHH ô tô ngọc phương - hyundai bình thuận

Địa chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 05-08-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Lái Xe Nội Bộ

cty TNHH ô tô ngọc phương - hyundai baria

Địa chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 24-04-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kho Xe Mới

cn cty TNHH ô tô ngọc phương - hyundai bình thuận

Địa chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 29-01-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Ktv Sữa Chữa Máy, Gầm Ô Tô

cn cty TNHH ô tô ngọc phương - hyundai bình thuận

Địa chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 23-01-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Tài Xế Chở Xe Ô Tô

cn cty TNHH ô tô ngọc phương - hyundai bình thuận

Địa chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 23-01-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Marketing

cn cty TNHH ô tô ngọc phương - hyundai bình thuận

Địa chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 12-12-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh

cn công ty TNHH ô tô ngọc phương - hyundai bình thuận

Địa chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 07-11-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Quản Lý Kho Xe Mới

cty TNHH ô tô ngọc phương - hyundai baria

Địa chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 10-10-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Phòng Kinh Doanh

cn cty TNHH ô tô ngọc phương - hyundai bình thuận

Địa chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 05-09-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Hỗ Trợ Tài Chính Ngân Hàng

cn cty TNHH ô tô ngọc phương - hyundai bình thuận

Địa chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 04-09-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ

cty TNHH ô tô ngọc phương - hyundai baria

Địa chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 12-07-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Kế Toán

cty TNHH ô tô ngọc phương – hyundai bình thuận

Địa chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 31-01-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Điều Phối Viên Xưởng Hyundai Bình Thuận

cn cty TNHH oto ngọc phương – hyundai bình thuận

Địa chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 30-11-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Quản Lý Kinh Doanh

hyundai chi nhánh bình thuận

Địa chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 07-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT