Quản Lý Khu Vực Hòa Bình - Area Manager

công ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh

Địa chỉ: Hòa Bình

Hạn nộp: 05-03-2020

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Lái Xe Cho Tổng Giám Đốc

công ty CPtm dạ hợp

Địa chỉ: Hòa Bình

Hạn nộp: 18-12-2018

Mức lương: 3 triệu - 5 triệu Triệu Đồng

Vị trí:

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT