Nhân Viên Giao Hàng Xe Máy - Phú Yên

công ty TNHH mtv thực phẩm năm mục tiêu

Địa chỉ: Phú Yên

Hạn nộp: 08-03-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Lái Xe Tải - Phú Yên

công ty TNHH mtv thực phẩm năm mục tiêu

Địa chỉ: Phú Yên

Hạn nộp: 08-03-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Thống Kê Điều Hành Vận Tải

công ty CP vinafco

Địa chỉ: Phú Yên

Hạn nộp: 15-03-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT