Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

công ty TNHH một thành viên tce jeans

Địa chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 17-11-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu

công ty TNHH một thành viên tce jeans

Địa chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 16-11-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Export/import)

công ty TNHH một thành viên tce jeans

Địa chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 16-11-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

công ty TNHH một thành viên tce jeans

Địa chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 12-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phòng Mua Hàng & Xuất Nhập Khẩu - Theo Dõi Nguyên Phụ Liệu (Material Follow Up)

fruit of the loom international limited

Địa chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 15-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân viên sale xuất nhập khẩu

Gralimex Import Export Joint Stock Company

Địa chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 15-07-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Mua Hàng - Theo Dõi Nguyên Phụ Liệu (Material Follow Up)

fruit of the loom international limited

Địa chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 04-07-2019

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Phiên Dịch Tiếng Hàn

công ty TNHH may mặc xk appareltech vĩnh lộc

Địa chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 15-06-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Commercial Officer (Product)

nghi son refinery and petrochemical llc – vietnam

Địa chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 25-04-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nam Nhân Viên Thông Quan & Khai Báo Hải Quan (Nghi Sơn, Thanh Hóa)

công ty cổ phần nhựa opec

Địa chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 10-01-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Procurement Officer

nghi son refinery and petrochemical llc – vietnam

Địa chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 04-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Nhập Khẩu- Đi Làm Ngay

công ty cổ phần đầu tư và phát triển y tế an sinh

Địa chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 31-12-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Quản Lí Xuất Nhập Khẩu

in kyung vina co.,ltd

Địa chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 25-10-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

công ty CP nông sản phú gia

Địa chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 15-10-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT