asian assistance (thailand) co., ltd.

Địa chỉ: 15th Floor Vibhavadi Tower, 51/3 Ngamwongwan Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Asian Assistance (Thailand) Co., Ltd. Providing emergency medical assistance within Asia to worldwide clients since 2002. A job in a challenging and international environment where You will be dealing with worldwide clients while being a part of a professional, young and dynamic team?

VIỆC LÀM NỔI BẬT