axlehire

Địa chỉ: Hà Nội

Quy mô công ty: Ít hơn 10 nhân viên

Website: https://axlehire.com

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

AxleHire là một công ty cung cấp các giải pháp vận tải bao gồm kho bãi, giao hàng chặng giữa và giao hàng chặng cuối. AxleHire xây dựng hệ thống nền tảng phần mềm và tiện ích hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả cũng như tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

VIỆC LÀM NỔI BẬT