Ghim tin tuyển dụng

Được đăng tin và hiển thị trên website

Tin đăng hiển thị nổi bật ở trang chủ và tìm kiếm

Tiếp cận ứng viên nhanh nhất và hiệu quả nhất

Hỗ trợ gửi ứng viên trong thời gian ghim tin phù hợp

Xem chi tiết

Lọc hồ sơ ứng viên

Sàng lọc hồ sơ theo tiêu chí tìm kiếm

Tiếp cận ứng viên phù hợp, nhanh chóng

Hiệu quả lâu dài

Tặng ghim trang ngành thời gian tương ứng

Xem chi tiết

Đối với các gói ghim tin

Bảo hành tin đăng: Sau thời hạn ghim tin, nếu không có hồ sơ ứng tuyển sẽ tiếp tục được ghim tin tại vị trí đó với khoảng thời gian tương ứng.

Bảo lưu tin đăng: Bảo lưu tin đăng trong 52 tuần ( nếu thời hạn còn trên 1 tuần)

Hỗ trợ đổi tin không giới hạn trong thời gian ghim tin( Không hỗ trợ đổi tin trong thời gian bảo hành)

Đối với các gói lọc hồ sơ

Cơ chế trừ điểm: Đồng điểm với tất cả các cấp bậc. 1 điểm = 1 hồ sơ.

Cơ chế hoàn điểm: Hoàn điểm 100% đối với các bộ hồ sơ không chất lượng (Hồ sơ sai thông tin, sai số điện thoại, không liên lạc được, ứng viên đã có việc).

Hotline cho nhà tuyển dụng

Hotline: 0971484645