Bảo lãnh đối ứng là gì? Bạn cần biết gì về bảo lãnh đối ứng?

Phương Nga   Thứ sáu, 27/12/2019

Bạn đã từng nghe đến thuật ngữ bảo lãnh đối ứng là gì chưa? Chúng ta vẫn thường nghe cụm từ “bảo lãnh” ở các lĩnh vực hình sự, pháp luật, pháp lý,... Tuy nhiên, nói về thuật ngữ bảo lãnh đối ứng, có thực sự được sử dụng trong các lĩnh vực đó không? Vậy nó thông dụng ở lĩnh vực nào? Khái niệm và những khía cạnh cần tìm hiểu về nó ra sao? Để giải đáp cho những thắc mắc ở trên, hãy cùng vieclam24h.net.vn tìm hiểu nhé!

1. Định nghĩa bảo lãnh đối ứng là gì?

Định nghĩa bảo lãnh đối ứng là gì?

Có thể bạn khá bất ngờ vì khái niệm bảo lãnh đối ứng chỉ sử dụng thường xuyên ở lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Vậy bảo lãnh đối ứng là gì? Trong tiếng Anh, cụm từ thể hiện cho ý nghĩa này là COUNTER GUARANTEE. Là một hình thức bảo lãnh mà sự sắp xếp giữa hai hoặc nhiều công ty liên quan để cung cấp bảo lãnh đối ứng cho các khoản nợ của nhau, thực hiện các lời hứa hay nghĩa vụ. Bảo lãnh này được thỏa thuận giữa các công ty liên quan, chẳng hạn như các nhóm công ty hoặc công ty mẹ - công ty con và các chi nhánh. Một chủ nợ của bất kỳ một công ty nào trong nhóm trở thành chủ nợ của mọi công ty khác trong nhóm.

Điều này rất quan trọng vì lời hứa hợp đồng làm giảm rủi ro của người cho vay. Do đó cho phép người vay đàm phán để có một thỏa thuận tốt hơn. Bảo lãnh đối ứng có thể có lợi cho người đi vay đối với lãi suất tốt hơn, nhiệm kỳ trả nợ và số lượng cho vay.

Nơi bảo lãnh đối ứng trở thành bảo lãnh xuyên biên giới, có thể mời gọi sự giám sát của các cơ quan quản lý thuộc các quốc gia khác nhau. Bảo lãnh đối ứng phải được tiết lộ theo trách nhiệm pháp lý, cùng với các vụ kiện và bảo hành với bảng cân đối kế toán. Đôi khi, bảo lãnh đối ứng có thể được ngụ ý chỉ bởi sự liên kết thụ động của một công ty có uy tín toàn cầu hay khu vực. Xếp hạng tín dụng cao hơn có thể xuất phát từ tình huống này.

Trong khi soạn thảo thỏa thuận bảo lãnh đối ứng, theo thông lệ, cần bao gồm một điều khoản bồi thường để mang lại lợi thế bổ sung cho người vay. Trong những trường hợp như vậy, tòa án có thể ủng hộ người cho vay bằng cách giải thích thỏa thuận như một trái phiếu bồi thường. Điều này làm cho nó không thuận lợi theo quan điểm của người bảo lãnh. Khả năng cung cấp bảo lãnh đối ứng nên được dựa trên bài viết của hiệp hội các công ty. Nếu giám đốc là người thụ hưởng bảo lãnh thì có thể cần phải có sự chấp thuận của các cổ đông. Người cho vay có thể thực thi một bảo lãnh đối ứng ngay cả khi bảo đảm tài sản của người vay chính được anh ta giữ.

Xem thêm: Giải đáp thắc mắc về cạnh tranh lành mạnh là gì? 

2. Cách thức hoạt động của bảo lãnh đối ứng là gì?

Cách thức hoạt động của bảo lãnh đối ứng là gì?

Sau khái niệm bảo lãnh đối ứng là gì, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về cách thức hoạt động của hình thức này. Trong các giao dịch thương mại quốc tế, bảo lãnh đối ứng được thực hiện trong một quy trình cụ thể như sau:

- Bước 1: Giám đốc và người thụ hưởng ký hợp đồng mua bán. Để có thể nói về bảo lãnh đối ứng, giám đốc và người thụ hưởng nên được đặt ở các quốc gia khác nhau. Nếu không, giám đốc có thể đã đưa ra một bảo lãnh ngân hàng có lợi cho người thụ hưởng mà không sử dụng bất kỳ hình thức bảo lãnh đối ứng nào.

- Bước 2: Giám đốc đưa ra hướng dẫn cho ngân hàng của mình để phát hành bảo lãnh đối ứng.

- Bước 3: Bên hướng dẫn, là ngân hàng của giám đốc, phát hành bảo lãnh đối ứng có lợi cho ngân hàng bảo lãnh để phát hành bảo lãnh ngân hàng chống lại khoản bồi thường đối ứng của mình.

- Bước 4: Ngân hàng bảo lãnh phát hành bảo lãnh có lợi cho người thụ hưởng.

Các bên tham gia bảo lãnh đối ứng bao gồm những ai?

- Giám đốc ngân hàng: Bên yêu cầu phát hành bảo lãnh đối ứng.

- Ngân hàng hướng dẫn: Ngân hàng yêu cầu ngân hàng của người thụ hưởng phát hành bảo lãnh đối với khoản bồi thường đối ứng của mình.

- Ngân hàng bảo lãnh: Ngân hàng đảm bảo rằng số tiền bồi thường đã thỏa thuận sẽ được thanh toán nếu tiền gốc bảo lãnh không đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng và người thụ hưởng đưa ra yêu cầu bằng văn bản theo các điều khoản và điều kiện của bảo lãnh.

- Người thụ hưởng: Bên có lợi cho người được bảo lãnh.

Mẫu CV đơn giản

3. Ưu điểm của bảo lãnh đối ứng là gì?

Ưu điểm của bảo lãnh đối ứng là gì?

- Bảo lãnh đối ứng loại bỏ rủi ro kinh tế và chính trị liên quan đến quốc gia: Bảo lãnh ngân hàng, được phát hành bởi một ngân hàng bảo lãnh, được đặt tại một quốc gia không phải là người thụ hưởng, có thể không thỏa đáng. Đặc biệt là khi ngân hàng bảo lãnh nằm ở một quốc gia có rủi ro cao. Ví dụ, bảo lãnh ngân hàng Afghanistan phát hành sẽ không có ý nghĩa gì đối với một công ty sản xuất cỡ trung bình ở Hoa Kỳ.

Do đó, để bảo vệ lợi ích của mình, công ty sản xuất của Mỹ có thể yêu cầu bảo lãnh ngân hàng do ngân hàng cấp. Bằng cách có bảo lãnh ngân hàng do ngân hàng Hoa Kỳ cấp, công ty sản xuất Hoa Kỳ loại bỏ rủi ro kinh tế và chính trị liên quan đến quốc gia.

- Bảo lãnh đối ứng loại bỏ rủi ro thẩm quyền tài phán nước ngoài: Bảo lãnh ngân hàng là công cụ tài chính thương mại theo định hướng của người nộp đơn. Nó không phải là một thực tế hiếm gặp để ngăn chặn các khoản thanh toán theo bảo lãnh ngân hàng theo lệnh của tòa án địa phương. Bằng cách có một bảo lãnh ngân hàng địa phương, người thụ hưởng có thể loại bỏ rủi ro tài phán nước ngoài.

Việc làm Ngân Hàng

4. Các thông số kỹ thuật chính của một bảo lãnh đối ứng là gì?

Các thông số kỹ thuật chính của một bảo lãnh đối ứng là gì?

Độc lập của bảo lãnh đối ứng: Bảo lãnh đối ứng là một hình thức độc lập của cơ sở so với người bảo lãnh ngân hàng. Ngoài ra, bảo lãnh đối ứng cũng độc lập với giao dịch cơ bản và bất kỳ hướng dẫn nào mà ngân hàng hướng dẫn nhận được. Kết quả là bảo đảm đối ứng bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện riêng của nó. Độc lập của một bảo lãnh đối ứng có tác dụng to lớn trong các tình huống pháp lý.

Bảo lãnh đối ứng và bảo lãnh ngân hàng không cần phải là một hình ảnh phản chiếu lẫn nhau. Ví dụ: hết hạn bảo lãnh đối ứng có thể khác với bảo lãnh ngân hàng. Bảo lãnh đối ứng và bảo lãnh ngân hàng không cần phải là một hình thức phản chiếu lẫn nhau. Ví dụ, hết hạn bảo lãnh đối ứng có thể khác với bảo lãnh ngân hàng. Bảo lãnh đối ứng và bảo lãnh ngân hàng có thể được phát hành theo một hình thức tiện nghi khác. Ví dụ, trong khi bảo lãnh đối ứng được phát hành như một bảo đảm nhu cầu, bảo lãnh có thể được cấu trúc như một sự bảo đảm.

Vậy sự khác biệt giữa bảo lãnh đối ứng và bảo lãnh ngân hàng là gì?

- Bảo lãnh ngân hàng do ngân hàng bảo lãnh phát hàng có lợi cho người thụ hưởng.

- Bảo lãnh đối ứng được phát hành bởi ngân hàng hướng dẫn có lợi cho ngân hàng bảo lãnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hành bảo lãnh ngân hàng.

- Bảo lãnh ngân hàng và bảo lãnh đối ứng là các công cụ riêng biệt do chúng có thể được ban hành theo cấu trúc khác nhau.

Còn sự khác biệt giữa bảo lãnh đối ứng và xác nhận là gì?

- Không giống như quy tắc tín dụng, quy tắc bảo lãnh ngân hàng không cho phép xác nhận.

- Theo thư giao dịch tín dụng xác nhận các ngân hàng thêm xác nhận của họ vào cùng L/Chế độ kế toán

- Theo giao dịch bảo lãnh ngân hàng, các ngân hàng bảo lãnh phát hành bảo lãnh ngân hàng riêng biệt sau khi họ nhận được bảo lãnh đối ứng độc lập từ ngân hàng của hiệu trưởng ở nước ngoài.

Việc làm tài chính

5. Bảo lãnh đối ứng tại một số ngân hàng hiện nay

Bảo lãnh đối ứng tại một số ngân hàng hiện nay

- Đối với ngân hàng BIDV: Ngân hàng này sẽ có văn bản thay lời cam kết đối với sự chỉ định thứ ba của bên doanh nghiệp, được gọi là bên nhận bảo lãnh. Trong trường hợp bên thực hiện bảo lãnh không làm đúng nghĩa vụ như cam kết thì ngân hàng này chính là chủ thể chính chịu trách nhiệm trong nghĩa vụ không được thực hiện đúng này. Các doanh nghiệp hoặc cũng có thể là các cá nhân, tổ chức có thể là bên bảo lãnh.

Nếu chọn bảo lãnh đối ứng của ngân hàng BIDV, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm nhiều dịch vụ với tỷ lệ cạnh tranh cao với các đối thủ khác, các dịch vụ mang tính hợp lý. Bên cạnh đó, là ngân hàng này xử lý bảo lãnh đối ứng rất nhanh chóng, có thể xong xuôi ngay trong ngày làm việc. Cuối cùng là dịch vụ của BIDV chưa bao giờ làm khách hàng thất vọng bởi độ tin cậy cao, uy tín lớn.

- Đối với ngân hàng Agribank: Khách hàng sử dụng dịch vụ bảo lãnh đối ứng bên ngân hàng này thường là các hợp tác xã, doanh nghiệp với nội dung là sự cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính cho bên thực hiện bảo lãnh, trong trường hợp khách hàng được bên thực hiện bảo lãnh trả thay cho. Với dịch vụ bảo lãnh đối ứng của ngân hàng Agribank, bạn có thể chủ động trong việc chọn thời gian bảo lãnh theo các cấp độ ngắn - trung - dài hạn tùy theo thỏa thuận của cả hai bên.

6. Về trường hợp bảo lãnh đối ứng

Về trường hợp bảo lãnh đối ứng

Trên thực tế, không phải ngân hàng nào cũng có chính sách bảo lãnh đối ứng giống nhau. Sự khác biệt này đóng vai trò như một chiến lược tiếp thị để thu hút khách hàng, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, một số nguyên tắc vẫn phải tuân theo quy định chung do Ngân hàng Nhà nước ban hành:

- Chậm nhất trong vòng 5 ngày, bên thực hiện bảo lãnh phải làm đúng nghĩa vụ, những gì đã cam kết với bên được nhận bảo lãnh sau khi bên thực hiện bảo lãnh nhận được yêu cầu bằng văn bản mà bên nhận bảo lãnh đề nghị thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

- Sau khi thực hiện nghĩa vụ, bên thực hiện bảo lãnh tiến hành gửi yêu cầu cho bên bảo lãnh đối ứng, để bên này thực hiện nghĩa vụ như những gì đã cam kết trước đó.

- Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ mà bên thực hiện bảo lãnh nhận được từ bên bảo lãnh đối ứng được coi là hợp lệ trong thời gian làm việc cũng như trong thời gian hiệu lực của các cam kết.

Trên đây là tất cả những thông tin về bảo lãnh đối ứng là gì? Hẹn gặp lại bạn đọc ở những bài viết tiếp theo của việc làm 24h!

Bài Viết Nổi Bật

BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI BÌNH LUẬN

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN