bệnh viện đa khoa phương đông

Địa chỉ:

Quy mô công ty: Hơn 500 nhân viên

Website: http://benhvienphuongdong.vn/

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Nơi làm việc: Hà Nội

Bằng cấp: Cao đẳng

Mức lương: Thỏa thuận Triệu đồng

Hạn nộp: 14-12-2019

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Kinh Nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Bằng cấp: Thạc sĩ

Mức lương: Thỏa thuận Triệu đồng

Hạn nộp: 11-12-2019

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Kinh Nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Bằng cấp: Thạc sĩ

Mức lương: Thỏa thuận Triệu đồng

Hạn nộp: 11-12-2019

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Kinh Nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Bằng cấp: Cao đẳng

Mức lương: Thỏa thuận Triệu đồng

Hạn nộp: 11-12-2019

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Kinh Nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Bằng cấp: Thạc sĩ

Mức lương: Thỏa thuận Triệu đồng

Hạn nộp: 11-12-2019

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Kinh Nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Bằng cấp: Thạc sĩ

Mức lương: Thỏa thuận Triệu đồng

Hạn nộp: 11-12-2019

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Kinh Nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

.

VIỆC LÀM NỔI BẬT