binho

Địa chỉ:

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Binho is a start-up company in K-beauty/Fashion field. We are preparing establish an official company and ready to launch new fashion item in Vietnam. We are looking for a start member with our big potential growing company.

VIỆC LÀM NỔI BẬT