công ty 100% vốn của hàn quốc

Địa chỉ: Khu Nam Sơn - Quế Võ - Bắc Ninh

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Là một doanh nghiệp Chế xuất một trăm phần trăm vốn đầu tư của Hàn Quốc

VIỆC LÀM NỔI BẬT