công ty cổ phần chứng khoán beta

Địa chỉ: 55, Nam kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình Quận 1.

Quy mô công ty: Từ 25 - 99 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA Hội sở: 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Website: Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA được thành lập vào ngày 06/12/2007 theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 67/UBCK-GP của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Hiện nay, BETA đang hoạt động với số vốn điều lệ 400 tỷ đồng và thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán. BETA đáp ứng đầy đủ các dịch vụ giao dịch chứng khoán được phép đăng ký theo quy định của nhà nước. Các sản phẩm và dịch vụ cung ứng: Môi giới chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Bảo lãnh phát hành chứng khoán. Xác định giá trị doanh nghiệp - Nguồn nhân lực BETA được xây dựng với định hướng: đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ đại học và trên đại học; đội ngũ chuyên viên được đào tạo chuyên sâu về chứng khoán, tài chính và ngân hàng ở trong và ngoài nước; am tường trong lĩnh vực tài chính; nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho các công ty tài chính, quỹ đầu tư và công ty chứng khoán; không ngừng cập nhập kỹ năng chuyên môn, năng lực nghiên cứu và được dẫn dắt bởi ban lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, Tất cả tạo nên sức mạnh cạnh tranh toàn diện của BETA. Từ đó tạo ra giá trị tối ưu đáp ứng các kỳ vọng cho nhà đầu tư, thích nghi cho từng giai đoạn phát triển của trị trường tài chính Việt Nam. “Vững tin đầu tư” là khẩu hiệu cũng như sự cam kết về chất lượng sản phẩm - dịch vụ của BSI đối với nhà đầu tư.

VIỆC LÀM NỔI BẬT