công ty cổ phần đầu tư nam-invest

Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Neo - Huyện Yên Dũng - Bắc Giang.

Quy mô công ty: Từ 10 - 24 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và một số ngành nghề khá

VIỆC LÀM NỔI BẬT