công ty cổ phần giải pháp nguồn lực odds

Địa chỉ:

Quy mô công ty: Từ 25 - 99 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NGUỒN LỰC ODDS

VIỆC LÀM NỔI BẬT