công ty CP phần mềm bravo

Địa chỉ: Lầu 2B, 116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp.HCM

Quy mô công ty: Hơn 500 nhân viên

Website: www.bravo.com.vn

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

BRAVO là một trong những nhà cung cấp phần mềm “Quản trị doanh nghiệp - Tài chính kế toán” có quy mô và uy tín của Việt nam. Đồng thời, là công ty đầu tiên chuyên sâu vào lĩnh vực kế toán cho doanh nghiệp sản xuất, cũng như cung cấp các giải pháp về hệ thống Quản trị - Tài chính - Kế toán và Quản lý nguồn lực doanh nghiệp (ERP).

VIỆC LÀM NỔI BẬT