công ty liên doanh bio-pharmachemie

Địa chỉ: 2/3 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, Quận 9

Quy mô công ty: Từ 25 - 99 nhân viên

Website: www.biopharmachemie.com

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Công Ty Liên Doanh Bio-Pharmachemie Ngành nghề kinh doanh - Thuỷ Hải Sản - Thiết Bị Chế Biến - Thuốc Thú Y - Sản Xuất Và Phân Phối - Thuốc Thú Y - Thuốc Thú Y Thủy Sản

VIỆC LÀM NỔI BẬT