công ty sản xuất 100% vốn nước ngoài

Địa chỉ: Hải Phòng

Quy mô công ty: Ít hơn 10 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Công Ty Sản Xuất 100% Vốn nước ngoài

VIỆC LÀM NỔI BẬT