công ty TNHH ami kinh bắc

Địa chỉ: số 33 Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Quy mô công ty: Hơn 500 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Công ty AMI Kinh Bắc thuộc Tập đoàn AMI&M. AMI&M là viết tắt của amity and more - tình bằng hữu và hơn thế nữa chính vì vậy ở tại AMI luôn đề cao lợi ích và sự phát triển của mỗi cá nhân. AMI&M hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như đào tạo, tư vấn đầu tư và tái cấu trúc, dịch vụ dành cho KHCN thượng lưu, đầu tư dự án và M&A, quản lý và khai thác tài sản,.... Về nguyên tắc hoạt động, AMI&M hoạt động theo 7 nguyên tắc chung sau: ên ngôn thành lập là kim chỉ nam cho mọi hành xử, không có ngoại lệ 2. Lãnh đạo: Phải gương mẫu trong thực thi, chuẩn mực trong hành xử; được giao đủ quyền, công cụ để thực thi nhiệm vụ 3. Ra quyết định: Cá nhân hoàn toàn ra quyết định theo phân quyền; Ủy ban / Hội đồng ra quyết định theo đa số không phụ thuộc vào ý kiến của Chủ tịch UB / Hội đồng 4. Quản lý vận hành: Ứng dụng CNTT để quản lý theo ISO, đảm bảo công việc được phân công theo đúng quy trình, phân quyền 5. Công việc: Được triển khai theo cơ chế team of teams và / hoặc theo từng dự án 6. Đãi ngộ: Theo thực tế đóng góp (1) + Khối lượng công việc đảm nhận (2) + Trách nhiệm pháp lý (3) + Thời gian gắn kết (4) + Tiềm năng phát triển (5) 7. Thượng tôn tinh thần AM vì ami, ami vì AM

VIỆC LÀM NỔI BẬT