công ty TNHH bạch kim toàn cầu

Địa chỉ: A5 Building, Parcel A5, E-Office Park, Sang Tao Street, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, District 7, HCMC

Quy mô công ty: Hơn 500 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Platinum Global is 100% foreign-owned company from Australia. Our expertise provides the customized estimating take off and design work for all facets of construction industry. Platinum Global là công ty 100% vốn nước ngoài từ Úc. Chuyên môn của chúng tôi là cung cấp dịch vụ ước tính và thiết kế cho tất cả các khía cạnh của ngành xây dựng Platinum Global is committed to building a culture where all employees are valued, respected and opinions count. We take pride in providing a workplace that fosters continuous professional development, flexible working and opportunities to grow within an inclusive and diverse environment. Platinum Global cam kết xây dựng một nền văn hoá nơi mà tất cả nhân viên đều được đánh giá, tôn trọng và có ý kiến. Chúng tôi tự hào trong việc cung cấp một nơi làm việc thúc đẩy sự phát triển chuyên nghiệp liên tục, làm việc linh hoạt và cơ hội để phát triển trong một trường đa dạng.

VIỆC LÀM NỔI BẬT