công ty TNHH bao bì chơn thành

Địa chỉ: 13/07 Đường 18, Ấp Hậu, Tân Thông Hội, Củ Chi

Quy mô công ty: Từ 10 - 24 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702 2 Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa 17021 3 Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn 17022 4 Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu 17090 5 In ấn 18110 6 Dịch vụ liên quan đến in 18120 7 Sao chép bản ghi các loại 18200 8 Sản xuất than cốc 19100 9 Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế 19200 10 Sản xuất hoá chất cơ bản 20110 11 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 20120 12 Bán buôn thực phẩm 4632 13 Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt 46321 14 Bán buôn thủy sản 46322 15 Bán buôn rau, quả 46323 16 Bán buôn cà phê 46324 17 Bán buôn chè 46325 18 Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột 46326 19 Bán buôn thực phẩm khác 46329 20 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 21 Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp 46691 22 Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) 46692 23 Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh 46693 24 Bán buôn cao su 46694 25 Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt 46695 26 Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép 46696 27 Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 46697 28 Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 46699 29 Bán buôn tổng hợp 46900 30 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

VIỆC LÀM NỔI BẬT